Neumann, I. B. (2019). Svar. Internasjonal Politikk, 77(2), 167-171. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1629