Schia, N. N. (2019). Forord: Neumann, NUPI og utenriksdebatten. Internasjonal Politikk, 77(2), 131-132. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1693