Larsen, E. S. (2020). Færøernes militærgeografiske betydning for USA og NATO. Internasjonal Politikk, 78(3), 233–256. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.1807