Graver, H. P. (2019). Velkommen til 2040 – slik nådde vi klimamålet. Internasjonal Politikk, 77(2), 190-196. https://doi.org/10.23865/intpol.v77.1813