Jørgensen, A.-K., & Østhagen, A. (2020). Norges vern av suverene rettigheter rundt Svalbard: Russiske persepsjoner og reaksjoner. Internasjonal Politikk, 78(2), 167–192. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.1838