Nielsson, E. T., & Hauksdottir, G. R. T. (2020). Kina, investeringer og sikkerhetspolitikk: Politikk og perspektiver i Norden – Island: . Internasjonal Politikk, 78(1), 68–78. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2075