Eide, M., & Neumann, I. B. (2020). Nobel-initiativet fra 1966 og den lange linjen i norsk freds- og forsoningsdiplomati. Internasjonal Politikk, 78(4), 545–565. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2282