Heier, T., & Mobech-Hanssen, B. E. (2020). Et forsvar i digital krise?. Internasjonal Politikk, 78(3), 362–382. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2288