Mønnesland, S. (2020). Srebrenica 25 år etter – hvordan kunne folkemordet skje?. Internasjonal Politikk, 78(2), 195-206. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2317