Kværne, J. H. (2020). «Isto sranje, novo pakovanje». 25 år etter Srebrenica: Ideen om etnisk rene stater har fortsatt betydning i Bosnia-Hercegovina. Internasjonal Politikk, 78(2), 207-216. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2319