Østhagen, A., & Vigeland Rottem, S. (2020). Stormaktspolitikk og økt spenning? Kunsten å skille mellom is og bart i Arktis. Internasjonal Politikk, 78(4), 466–477. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2379