Moe, A., & Jensen, Ø. (2020). Svalbard og havområdene – nye utenrikspolitiske utfordringer for Norge?. Internasjonal Politikk, 78(4), 511–522. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2388