Østhagen, A. (2020). Introduksjon til fokusnummer: Norge, nordområdene og utenrikspolitikk. Internasjonal Politikk, 78(4), 445–455. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2403