Hoel, A. H. (2020). Hav, fisk og ressursforvaltning i nordområdene. Internasjonal Politikk, 78(4), 500–510. https://doi.org/10.23865/intpol.v78.2436