Schmidt, J. L. (2021). Byrdedelingsdebatter i NATO og dansk forsvarspolitik. Internasjonal Politikk, 79(2), 132–154. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.2513