2000N. 2. (1). Volum 58. Internasjonal Politikk, 58. Hentet fra https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/288