2001, N. 2. (2016). Volum 59. Internasjonal Politikk, 59. Hentet fra https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/295