2002N. 1. (1). Volum 60. Internasjonal Politikk, 60. Hentet fra https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/298