2003N. 2. (1). Volum 61. Internasjonal Politikk, 61. Hentet fra https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/303