Mouritzen, H. (2022). Grænser for handlefrihed: Skandinaviske stater i asymmetrisk bilateralt diplomati. Internasjonal Politikk, 80(1), 6–27. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3078