Saxi, H. L. (2021). Sikkerhetspolitikk, kultur eller økonomi? Konkurrerende forklaringer på omstillingen av Forsvaret etter den kalde krigen. Internasjonal Politikk, 79(2), 190–207. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3102