Dreyer, J., & Holm, M. (2021). Replik: Militæraktivismen genbesøgt. Internasjonal Politikk, 79(2), 173–176. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3145