Mouritzen, H. (2021). ’Aktivisme’: drop det begreb!. Internasjonal Politikk, 79(2), 185–187. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3163