Lindgren, P. Y., & Waage, K. (2021). Kinas bruk av økonomisk statshåndverk: Hva Kina vil og hva det får til. Internasjonal Politikk, 79(4), 331–340. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3165