Hauge, S. T. (2022). Track IV: Framtidens diplomati. Internasjonal Politikk, 80(1), 138–156. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3223