2007, N. 2,. (2016). Volum 65. Internasjonal Politikk, 65. Hentet fra https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/323