Gåsemyr, H. J., & Medin, H. (2022). Norge som mål for utenlandske investeringer: Trender og forklaringer. Internasjonal Politikk, 80(1), 104–131. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3240