2008N. 1. (1). Volum 66. Internasjonal Politikk, 66. Hentet fra https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/327