Romarheim, A. (2021). Terrorkrigens narrativer. Internasjonal Politikk, 79(3), 273–290. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3392