2005N. 1. (1). Volum 63. Internasjonal Politikk, 63. Hentet fra https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/342