2004N. 1. (1). Volum 62. Internasjonal Politikk, 62. Hentet fra https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/343