Hagen, R. J. (2021). Utviklingspolitikken: En revolusjon er en illusjon?. Internasjonal Politikk, 79(4), 367–376. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3506