Ekkeren Onsager, J., & Stuvøy, K. (2022). Barentssamarbeidet og geopolitisk spenning: En analyse av norske erfaringer og legitimeringspraksiser. Internasjonal Politikk, 80(3), 350–374. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3577