Halvorsen, A. (2021). Pandemirespons og global helse i norsk utenrikspolitikk – og i FNs sikkerhetsråd. Internasjonal Politikk, 79(4), 444–449. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3643