Schia, N. N., Olsson, L., & Rødningen, I. (2021). Global helse og internasjonal fred og sikkerhet – implikasjoner for FNs sikkerhetsråd?. Internasjonal Politikk, 79(4), 438–443. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3650