Røttingen, J.-A., & Onarheim, K. H. (2021). Grensekryssende helsetrusler og FNs sikkerhetsråd. Internasjonal Politikk, 79(4), 450–460. https://doi.org/10.23865/intpol.v79.3651