Gulbrandsen, L. H., & Hermansen , E. . A. T. (2022). Ever Closer Union? Norges tilknytning til EUs klimaregelverk. Internasjonal Politikk, 80(1), 170–183. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3674