Moe, E., Rostad Sæther, S., Stræte Røttereng, J.-K., & Hansen, S. T. (2022). Kraftmangel i horisonten: Norsk klima-utenrikspolitikk fra konsensus til strid?. Internasjonal Politikk, 80(1), 197–209. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3761