Stankovic, T., Sending, O. J., & Øverland, I. (2022). Norges klimaomdømme på Twitter. Internasjonal Politikk, 80(1), 221–235. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3762