Andersen, A. T. (2022). I atomvåpnenes skygge: Amerikansk atomstrategi og Norge. Internasjonal Politikk, 80(3), 375–399. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3794