2008, N. 2. o. 3. (2016). Volum 66. Internasjonal Politikk, 66. Hentet fra https://tidsskriftet-ip.no/index.php/intpol/article/view/385