Rosvold, E. L. (2022). Norsk klima- og utenrikspolitikk: Er ambisjonen om å være en global klimaforkjemper forenelig med Norges rolle som petroleumsprodusent?. Internasjonal Politikk, 80(1), 165–169. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3954