Harpviken, K. B. (2022). Dømt til å mislykkes? USA og det afghanske statsbyggingsprosjektet, 2001–2021. Internasjonal Politikk, 80(2), 257–270. https://doi.org/10.23865/intpol.v80.3959