Yennie Lindgren, W., & Lindgren, P. Y. (2016). Kampen om idémessige forklaringer på japansk sikkerhetspolitikk: Kina i Japans identitetskonstruksjon. Internasjonal Politikk, 74(3). https://doi.org/10.17585/ip.v74.403