Nissen, A. (2023). Sikkerhetspolitikkens primat – norsk freds- og forsoningspolitikk under Ine Eriksen Søreide. Internasjonal Politikk, 81(1), 3–13. https://doi.org/10.23865/intpol.v81.4102