Lanteigne, M. (2016). Norden og Kina: «Smått er godt» Islands økonomiske diplomati med Kina. Internasjonal Politikk, 74(3). https://doi.org/10.17585/ip.v74.497