Gåsemyr, H. J. (2023). Kina-politikken i Søreides periode som utenriksminister: kjente spor og nye konfliktlinjer. Internasjonal Politikk, 81(1), 91–105. https://doi.org/10.23865/intpol.v81.5062