Notaker, H. (2023). Nasjonal sikkerhet eller økonomisk effektivitet? Norges evne til å avdekke hybride trusler i samtidshistorisk perspektiv. Internasjonal Politikk, 81(1), 115–141. https://doi.org/10.23865/intpol.v81.5157