Haugevik, K., & Wilhelmsen, J. (2016). Leder: Kina, kunnskap og politikk. Internasjonal Politikk, 74(3). https://doi.org/10.17585/ip.v74.533