Fagerberg, J. (2023). Det globale grønne skiftet: Mer evolusjon enn revolusjon . Internasjonal Politikk, 81(3), 465–491. https://doi.org/10.23865/intpol.v81.5656